Ekolojik Camiler, Güneş Enerjili Kiliseler

Amerika merkezli sivil toplum örgütü Climate Reality Project, derlediği haberde dünya üzerindeki birçok farklı ekolojik ve yenilenebilir enerjili ibadet merkezine yer veriyor.

Son yıllarda, camiiler, kiliseler ve sinagoglar toplumsal hayatın içine yerleşen ve kültürler üzerinde oldukça belirleyici olan etkileri ile bir çok iklim değişikliği projesinin merkezine oturmuş durumda. Pek çok inanç temelinde, yaşanılan çevreyi koruma ve bu amaç doğrultusunda harekete geçme geleneğini barındırıyor. Buradan yola çıkan projeler, ibadet merkezlerinin hitap ettiği toplumlara doğrudan ve etkili şekilde ulaşabilme özelliklerinden yaralanıyor.

İklim değişikliğinin giderek artan etkileri, oluşturduğumuz eylem planlarının tüm yaşam alanlarında uygulanmasını gerektiriyor. Küçük veya büyük boyutlu değişmeksizin, ibadet merkezlerinin her gün yoğun ve düzenli şekilde aldığı ziyaretler, bu mekanların karbon ayak izi seviyelerini oldukça yukarı çekiyor.

Karbon ayak izi seviyelerindeki bu yoğunluk ve etki alanlarının genişliği dikkate alındığında, ibadet merkezlerinin iklim değişikliğine karşı oluşturulan projeler için oldukça önemli olduğu aşikar.

İbadet merkezlerine yönelik bu yenilenebilir enerji trendinin en geniş kapsamlı örneklerinden biri Endonezya’da yer alıyor. 2020 yılına kadar 1000 eko-cami inşa edecek proje, 17,000 den fazla adadan oluşan ülkede altyapıya ihtiyacı olan uzak yerel topluluklara da ulaşarak, enerji sağlayacak.

İngiltere’de sürdürülen bir başka proje ise, 2006 yılından bu yana kiliselerde karbon ayak izi azaltımına devam ediyor. 16,000 kiliseyi içeren proje, 2050 yılına kadar karbon salınım oranlarını %80 oranında azaltmayı hedefliyor.

Bunlarla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde de bir kilise jeotermal enerji kullanırken, Massachusetts’te yer alan bir sinegog ise yeni güneş panelleri ile enerji ihtiyacının %92’sini karşılıyor.

https://www.climaterealityproject.org/blog/reasons-hope-eco-mosques-and-solar-churches-video