DNVGL

DNV GL; enerji, gemi sınıflandırma, petrol-doğalgaz ve iş güvencesi alanlarında küresel liderlerin önde gelenleri arasında yer almaktadır. 150 yıldan fazla geçmişe sahip olan firmamız, dünya üzerinde 100’den fazla ülkede 400’den fazla ofiste 15.000 çalışanıyla hizmet vermektedir. Firmamızın enerji alanında vermiş olduğu temel hizmetler;

- Enerji danışmanlığı,
- Güç sistemleri ekipmanları test, inceleme ve sertifikalandırma,
- Sürdürülebilir enerji tüketimi, enerji verimliliği,
- Yenilenebilir enerji danışmanlığı,
- Türbin tasarım destek ve mühendislik hizmetleri,
- Yenilenebilir enerji, türbin, ekipman ve proje sertifikalandırılması,

DNV GL bünyesinde dünyaca çok iyi bilinen beş farklı markayı bulundurmaktadır. Bunlar arasında Garrad Hassan, KEMA, DNV GL ve GL Renewables Certification sayılabilir. Firmamız 2013 yılından itibaren bütün bu güçlü markaların birleşmesiyle DNV GL olarak anılmaya başlamıştır. Firmamız GL Garrad Hassan markası ile 2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye yenilenebilir enerji danışmanlık sektöründe aktif olarak hizmet vermektedir. 2007 yılında Türkiye’de lokal ofisimiz açılmış ve bu ofis üzerinden müşterilerimize hizmet vermeye başlanmıştır. Başlangıçta iş geliştirme için kullanılan ofisimiz sektörün hızlı gelişmesi ve lokal teknik ekip ihtiyacının oluşması sebebiyle, teknik yapılanmasını da buna paralel olarak planlamış ve şu an sektöre uluslararası ve lokal uzmanlarıyla hizmet vermektedir.

Bu süre zarfı içerisinde hizmetlerimiz sektörün gelişimine paralel olarak rüzgâr enerjisi danışmanlık faaliyetlerine odaklanmıştır. Ancak, güneş enerjisi alanında yapılan düzenlemeler neticesinde sektörde oluşan teknik danışmanlık ihtiyacını karşılamak için şirket bünyesinde 2013 yılında teknik ekibimiz lokal olarak genişletilmiş ve bu alanda da hizmetlerimiz başlamıştır. DNV GL Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında vermiş olduğumuz belli başlı hizmetler; Bankalara sunulabilecek nitelikte hazırlanan “Garrad Hassan Energy Assessment” raporları, CFD akış modellemesi, türbin yerleşim planlaması, varlıkların yönetimi, ölçüm kampanyası planlaması, veri toplama ve kalite kontrolü, teknik durum değerlendirme (Due Diligence), teknoloji seçimi, santral işletme servisleri, rüzgâr/güneş enerji üretim tahminleri, fizibilite çalışmaları, teknik proje geliştirme, market analizleri ve stratejik danışmanlık hizmetleri vs. gibi sıralanabilir.

Türkiye elektrik sisteminde gerçekleştirilen özelleştirmeler sonrasında, piyasada oluşan ihtiyaca cevap vermek amacıyla, 2013 yılında “enerji danışmanlık” faaliyetlerimiz için ayrı bir ekip kurulmuş ve bu alanda birçok projeyi başarı ile tamamlamıştır. Firmamızın Türkiye kolu olarak enerji danışmanlığı alanında vermiş olduğumuz belli başlı hizmetler; şebeke analizleri ve planlaması, varlık ve bakım yönetimi, SCADA teknik şartnamesi oluşturulması, akıllı sayaç, akıllı şebekeler, yönetmelik güncelleme/hazırlama, teknik ve teknik olmayan kayıpların hesaplanması ve önlenmesi vs. sayılabilir.

İletişim
Fatma Murray
+90 544 428 8846
fatma.murray@dnvgl.com
İzmir