CW Enerji ile Güneş Enerjisi Sektörü Üzerine Röportaj

CW Enerji ile Güneş Enerjisi Sektörü Üzerine Röportaj

Antalya Organize Sanayi bölgesinde 500 MW/yıl üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticilerinden olan CW Enerji ile gerçekleştirilen röportajda Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Uzak Doğu’da da 2009 yılından bu yana güneş paneli üretimi gerçekleştiren firmanın hem ihracat kapasitesi hem de AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları üzerine önemli noktalar değerlendirildi.

Röportaj kapsamında CW Enerji, Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ihracata yönelik soruları cevapladı; ihracat kapasiteleri ve hedefleri ile ilgili bilgiler veren Sarvan, küresel pazar koşulları üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

1. Türkiye 2018’i rekor (170 milyar doların üzeri) ihracatla kapatmayı hedefliyor… Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Malumunuz üzere Gelişen ve Üreten Türkiye olarak Dünya üzerindeki önemli pazarlarda yerimizi almaya başladık. Bu konu ile ilgili olarak üretimlerimizin ülke olarak büyük bir yelpazeye sahip olan ülkemizin ihracat ile ithalat arasındaki makasın kapanması için sanayicilerimize çok ciddi görevler düştüğü bilincindeyiz. Bizler CW Enerji Firması olarak Antalya OSB’de 500MW/yıl güneş paneli üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticisi olup 2018 yılı Temmuz ayına kadar üretim kapasitesini 1GW /yıla çıkartarak Avrupa’nın da açık ara en büyük güneş paneli üreticisi olacağız. Ayrıca 2018 yılı sonunda ilk etapta 250 MW üretim kapasitesi ile başlayıp 500 MW’a kadar çıkartmayı planladığımız Antalya Serbest Bölgesi’ndeki bir diğer fabrikamızı devreye almaya hazırlanıyoruz. Bu yatırımlarımızla birlikte bahsi geçen yukarıdaki rakam içerisinde Solar Enerji panelleri ve sektörümüzün bileşenlerinin ihracatı konusunda varız demek istiyoruz. Bu bağlamda tüketen toplumlar arasında değil ; “üreten toplum ve üreten Türkiye” sloganın parçası olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

2. Bölge ya da ülke bazında Türk ihracatçıları için 2018’in favori pazarları hangileri olacak? Küresel ticarette öne çıkan sektörler ve ürünler hangileri?

Küresel ticarette farklı kalemleri ele aldığımız zaman bir çok göreceli cevaplar ortaya çıkacaktır. Bu tür açıklamalarda her sektör temsilcilerinin vereceği bilgiler farklılıklar göstermektedir. Bizim sektörümüz ve yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili olarak şüphesiz olarak batıdan doğuya doğru bir yükseliş trendi izlenmektedir. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerine bakıldığı zaman gerek ekonomisi iyi ve kötü seyreden ülkelerde bile enerji üretimlerinin çoğunluğu fosil yakıtlara dayalı olduğu gözlemlenirken son 5 yıldır alternatif enerji üretimlerinde güneş enerjisinden üretilen elektriğin ön plana çıktığı görülmüştür. Mesela Orta Doğu’nun en iyi ekonomilerine sahip ülkelerden birisi olan Sudi Arabistan bile elektrik fiyatları üzerindeki revizyondan sonra 200 Gigawatt güneş dayalı tesisler kurmak için harekete geçmişlerdir. Bunun yanı sıra Afrika’nın kuzeyinden başlayıp gerek Orta Afrika gerek Güney Afrika ayrıca Batı Afrika da bile yenilenebilir enerji kanunları çıkarılmış olup 20 yıl gibi bir süre ile enerjinin satın alınabileceği garantisi tüketicilere ve yatırımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Türkiye’de 2017 yılı ve öncesinde ciddi bir Güneş Enerjisinden Elektrik üretim sektörü oluştuğunu görüyoruz. Hatta 2017 yılında tamamlanan güneş enerjisi sistemleri tesisleri arasında Avrupa’da toplam kapasitede birinci olduğunu görüyoruz. Bu nedenle GES konusunda yönetmeliklerini ve feed-in tariff mekanizmalarını yeni oluşturan ülkelere deneyimlerini paylaşmak ve yeni ticari olanaklar sağlamak için Türkiye güneş enerjisi sanayicilerinin yatırım yapabileceğini ön görüyoruz. Onlardan biri olarak biz aktif olarak İran pazarı dışında FAS, Güney Afrika, Ürdün, Ukrayna, Kazakistan, Almanya, Gana gibi ülkelerin fuarlarına da katılarak bu ülkelere ticari atılımlar yapmayı planlıyoruz.

Almanya, Romanya, İsviçre, İran, Fas, Kosova, Tunus, Suriye, Irak başta olmak üzere şu anda yaklaşık 13 ülkeye ihracat yaparken yeni fabrikamızla birlikte 25 ülkeye ihracat yapmayı amaçlıyoruz. Amerika, Avrupa ve Afrika’da yeni pazarlara ürün satmayı hedefliyoruz.

3. Faaliyet gösterdiğiniz alanda küresel pazar koşulları (pazar büyüklüğü, potansiyel, rekabet, ürün ve teknolojik gelişmeler vb.) hakkında en son bilgileri paylaşır mısınız?

Sektörümüzde gerek üretim kapasitesi olsun gerek santral kurulumunda sunulan EPC hizmetlerinde iyi bir noktada olan şirketimizin hedefleri arasında bölgenin ve ülkemizin dışında liderlik yolunda olduğumuz gerekli skalalara bakıldığında görülebilecektir. Küresel Pazar büyüklüğü sorusu ile ilgili olarak aslında İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana barınma, aydınlatma ve iklimlendirme ile ilgili olarak enerji her daim gerekli, hayati önem taşıyan bir ihtiyaç olmuştur. Dünya üzerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranları ülkelerin ekonomik ve eğitim seviyeleri ile paralel ilerlemektedir. Dünyadaki enerji tüketimine bakıldığında mevcut fosil enerji kaynaklarının önümüzdeki yüzyıla kadar yetişemeyeceği bu bağlamda enerji üretimlerinin renklendirilmesi ve çeşitlendirilmesi pazardaki global büyüklüğün sorularının cevaplarını verdiğini bu sentezde görebilirsiniz.

Türkiye’de 2016 yılı içinde 650 MW gücünde güneş enerjisi santrali kuruldu. 2017 yılı aralık ayı sonunda kurulan 947 MW gücünde güneş enerjisi santrali ile birlikte toplam güneş enerjisi santrali kurulu gücü 3 bin 421 MW ulaştı. Şebekeye bağlı güneş enerjisi üretiminin toplam tüketime katkısı yüzde 2.5’e ulaştı. Türkiye 2 bin 737 saat yıllık toplam güneşlenme süresi ve 1527 kWh/ m2 yıllık ortalama güneş enerjisi miktarı ile bu enerjiden çok daha verimli yararlanabilecek konumda. Güneş panellerindeki maliyet düşüşü ve panel verimliliğinin artması, güneş enerjisi yatırımlarına hız kazandırdı. Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün ve güneşten enerji üretim bilincinin artması bizleri sevindiriyor. Fakat yerli üreticiler pazardan gereken payı alamıyor. Çin’in 2017 yılında 50 GW üzeri bir GES kurulu gücü elde etmesine rağmen Türkiye’nin 2,5 GW kurulu güçte kalması, Çin kendi ülkesinde üretmiş olduğu yerli güneş paneli kullanırken, Türkiye’nin Çin menşeili güneş panelleri kullanması yerli üreticilerin büyüme ivmesini düşürmektedir.

4.Sektördeki gücünüz ve ihracat performansınız hakkında detaylı bilgi verir misiniz? 2017 yılında ne kadar ihracat gerçekleştirdiniz? İhracat gelirlerinizin toplam ciro içindeki payı nedir?

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi konumunda bir firma olarak, 2018 yılında Türkiye’de güneş enerjisi pazarının patlama yaşaması ile birlikte 2018 yılında 438 MW gücünde üretim kapasitemizin büyük çoğunluğunu iç pazara kanalize ettik. Bu nedenle doğrudan ihracat gelirimizin toplam ciro içindeki payı yüzde % 0,25 gibi küçük bir rakamdır. Fakat Türkiye’nin her noktasında bulunan bayiliklerimiz aracılığıyla muhtelif yerlere ihracatımız oldukça yüksektir.

5. Şirket olarak siz, Türkiye’nin rekor hedefine ne tür katkılarda bulunacaksınız? 2018’de ne kadar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz?

2018 yılı içerisinde yapılmış olan gerek fuar ve tanıtım olsun gerekse pazar araştırmalarında çok ciddi bir taleple karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Fakat malumunuz üzere dış ticarette umut etmek ve uygulamak çok farklı sonuçları ortaya koymaktadır. 2018 yılı sonunda Antalya Serbest Bölgesinde faaliyete alacağımız 250 MW gücünde olan üretim hattımızın tamamını, 2018 yılı 3. çeyreğinde faaliyete alacağımız 1 GW /yıl güneş paneli üretim kapasitesine sahip bir diğer fabrikamızın da yüzde 35’ini ihracata kanelize etmeyi hedefliyoruz. Toplamda 600 MW gücünde güneş paneli ihracatımız ile birlikte ülkemize yaklaşık 200 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda dış ticaret departmanımız ve uluslararası pazar araştırmalarımız tüm dünya ülkeleri ile sürmektedir.

6. Sektörünüzde herkesin girmeye çekindiği ama sizin ihracat yaptığınız pazarlar var mı? Varsa bu pazarlarlar hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Sektörde girmeye çekindiğimiz bir ülke mevcut değildir. Sadece bazı ülkelerin ihtiyaçları olduğu halde malum enerji kanunlarındaki geçerli kanunlarını yenilenebilir enerjiye uyarlamadıkları görülmektedir. Güneş nerede var ise biz orada olmak için şartlarımızı hazırlamaktayız.

7. İhracat alanında yeni çalışmalarınız, pazar arayışlarınız ya da daha da etkin olmak istediğiniz yerler var mı?

Şirketimizin uluslararası bir satış grubu var olup, enerji gerekliliği olan şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız (Off-Grid) enerji ihtiyaçlarının öne çıktığı gelişmekte olan ülkelerde ve gerekli tüm kriterlerin sağlandığı tüm dünya ülkeleri için pazar araştırmalarımız mevcuttur.

CW Enerji ile gerçekleştirilen röportajın bir diğer kısmında ise firmaya yönelik soruları CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz cevapladı. Yılmaz, CW Enerji’nin AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını değerlendirdi.

8. Sektörde içerde ve küresel pazarda sizi farklı kılan (AR-GE, ÜR-GE,inovasyon, tasarım, teknoloji, üretim modeli, rekabet vb. yanınız nelerdir?

CW Enerji firmamızın sorunuzda belirtilen terimlerin tamamına sahip olup ciddi bir AR-GE ve ÜR-GE ekibi ile aralıksız olarak belirlediği hedeflere ulaşmak için yenilikçi bir çalışma içerisindedir. CW Enerji olarak, alanında uzman AR-GE ve ÜR-GE kadrosu ile gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak uluslararası standartlarda kaliteli üretimi hedef haline getirerek, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak için PV güneş paneli üretiminin her aşamasında uluslararası standartlara uygun ve ticari etiği dikkate alarak iletişim içerisinde olduğumuz tüm iş partnerlerimiz ile aynı amaç içerisinde kalite politikamızı belirliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011, ISO 10002:2014, UL, IEC standartlarına uygun olarak kalite politikamızı sürdürüyor ve sertifikasyon uygunluğu ile düzenleyici standartları doğru olarak sağlayabilmek için TSE, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, SGS gibi bağımsız test kuruluşlarınca ürünlerimizi test ettiriyoruz. Alanında uzman personeller ile üretim aşamamızda en iyi hammaddelerle sıfır mikro çatlak kalitesiyle güneş paneli üretimine devam ediyor ve müşteri memnuniyetini her zaman birinci planda tutuyoruz.

Şirketimizde 100’e yakın mühendis var. 20 kişiden oluşan AR-GE ve ÜR-GE ekibimiz ile inovatif ürünler geliştiriyoruz. Türkiye’de ilk bizim mühendislerimiz tarafından geliştirilen, yüz yılın kiremidi olarak adlandırdığımız çatılarımıza özel su sızdırmaz çatı kiremidi geliştirdik. Yüz yılın kiremidi diye adlandırdığımız çatıya uygun sızdırmaz güneş panellerimizi, özel kauçuklu, çatıya uygun, su-hava-nem-sıcaklık geçirmeyen, tüm hava koşullarına dayanıklı bir sistem halinde ürettik. Çatıya uygun sızdırmaz güneş paneli çerçeve sistemini ister çatı kiremidi olarak isterseniz sandviç panel şeklinde de kullanabilirsiniz. İzolasyonu da sağlayabilen bu kiremitler ile elektrik enerjinizi de güneşten karşılayabilmenizi mümkün hale getirdik. Öncelikle Avrupa ve Arap Yarımadası’na ihraç etmeyi planlıyoruz. Ülkemizde bayilerimiz üzerinden ürüne ulaşabileceksiniz.