Çatıder

Çatıder, Yeşil Çatıları Destekliyor

 21.01.2017
Bitkilendirilmiş çatıların çevre duyarlılığı konusunda iyi bir örnek oluşturduğunu söyleyen ÇATIDER Başkanı Yavuz, “Yeşil çatı uygulamalarını destekliyoruz.” dedi. Çatı Sanayicileri ve İşadamları...

Çatıdaki Güneş Kollektörlerine Dikkat!

 14.01.2017
Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, Türkiye’de standartlara uygun yapılmayan milyonlarca çatının olası bir depremde büyük bir tehlike yaratacağını...

...

Nazım Yavuz

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Sahray-i Cedid Mh. Halk Sk. N28 Mist İş Merkezi
K3 D5 Kadıköy
İstanbul ,TÜRKİYE

catider@catider.org.tr
www.catider.org.tr
0 216 416 55 13
0 533 486 10 16

ÇATIDER (Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği), çatı konusunda, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirme amacı ile, çatı malzemeleri üreticileri, distribütörleri ve uygulamacı firmaların desteği ile kurulan bir sivil toplum örgütüdür. 10 Temmuz 2002'de İstanbul'da kurulmuştur.

Kuruluş Amaçları
- Türkiye'de çatı malzemesi üreten, dağıtan, uygulama yapan firmalar ile çatı konusunda çalışma yapan bilim adamlarını ve meslek gruplarını bir araya getirerek iş konularında görüş ve fikir birliği ederek dayanışma sağlamak.
- Dünyadaki geçerli teknoloji ve standartları yakalamak için güç ve işbirliği yapmak.
- Ülkemizdeki çatı sektörünün gelişmesine, büyümesine ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmak.

Hedefleri
- Türkiye'de çatılarda olması gerekli standartların belirlenmesini temin etmek.
- Bu standartları belirlerken diğer ülkelerde yapılan çalışmaları inceleyip Türkiye şartlarına adaptasyonunu sağlamak,
- Yurtdışı benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bilgi ve deneyimlerin Türkiye'ye aktarılmasını temin etmek,
- Çatı altlarının kullanılabilir mekânlar haline gelmesi temin edecek çalışmalar yapmak, mevzuatta bu konudaki kısıtlamaları kaldırıcı girişimlerde bulunmak,
- Oluşturulan çatı standartlarına uygun eğitimler düzenleyerek bilinçli uygulayıcıları temin etmek,
- Ülke çapında malzeme, işçilik, enerji tasarrufu, döviz tasarrufu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
- Üyelerine son teknolojik bilgileri getirerek imalatının kaliteli malzeme üretmesini satıcının o işe en uygun malzemeleri önererek bilinçli satış yapmasını, uygulayıcının ise çatı yapım kurallarını uygun modern, kalıcı ve kaliteli uygulama yapmasını teşvik etmek, tüketiciyi ise bu konularda bilinçlendirmek,
- Tüketici haklarını koruyucu önlemleri alınmasını temin etmek,
- Sektör içinde haksız rekabeti önleyici tedbirlerin alınmasını ve etik anlayışın yerleşmesini sağlamak.
- Çatı konusunda detayların standartlarını oluşturarak, uygulamalardaki yanlışlıkların kaldırılmasını sağlamak, bu konuda sektörü ve kullanıcıyı bilinçlendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, yapılan bilimsel çalışmaları üniversitelerle paylaşmak.