ABB Ability Platformu ve Endüstri 4.0

ABB Ability Platformu ve Endüstri 4.0

Dördüncü Endüstriyel Devrim; dijital sistemlerin, haberleşme ağlarının ve büyük ölçekli veri analizlerinin iş hayatı ve üretim süreçleriyle hızla bütünleşmesiyle birlikte onların kendi kendini devam ettirebilmesine ve daha verimli hale gelmesine olanak sağlayarak, çalışma şeklimizde gerçekleşecek önemli bir dönüşümü müjdeliyor.

Tüm bunları göz önünde bulunduran ABB, dijital cihazlarını, çözümlerini ve hizmetlerini bir araya getirdiği ABB Ability™ platformu ile elektrik dağıtımını, Endüstri 4.0 için daha güvenli, daha akıllı ve daha güvenilir hale getirerek endüstriyel dijitalleşmede önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Solarbaba ekibi olarak; ABB’nin, 15 Eylül 2017 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği ve Ability™ ile Elektrifikasyon Ürünleri Divizyonuna gelen yenilikleri paylaştıkları davete katıldık. Serdar Kuzuloğlu’nun Endüstri 4.0’a genel bakışı ile Prof. Dr. Emre Alkin’in Endüstri 4.0’ın ekonomiye etkilerini çeşitli sunumlar ile aktardığı etkinlik, farklı sektörlerden birçok firmaya ev sahipliği yaptı.